Afgang 2023: Digtoplæsning ved Signe Gjessing

Fri entré

Laura Hjort Jensen, deltagende kunstner i Afgang 2023: Loops, inviterer den prisvindende digter og forfatter Signe Gjessing til en digtoplæsning i dialog med kunstnerens spredte knoldselleri.

Billede: Laura Hjort Jensen, Sere, Knoldselleri og blandede materialer, 2022. Courtesy af Kunstneren.
Billede: Laura Hjort Jensen, Sere, Knoldselleri og blandede materialer, 2022. Courtesy af Kunstneren.

Udstillingen er gavmildt støttet af:
Statens Kunstfond
Aarhus Kommune
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
15. Juni Fonden