AFLYST Michael Würtz Overbeck
The Void

NB! På grund af regeringens COVID19 nedlukning af museer og kunstinstitutioner er udstillingen med Michael Würtz Overbeck aflyst.

Erkendelsen løber koldt ned ad ryggen. Halsen snører sig sammen. Det svimler for øjnene, når tankerne begynder at kredse om vores fælles eksistensvilkår. Har du egentlig tænkt over, hvad meningen med livet er? Så velkommen i tomrum-met. Velkommen i The Void.

Michaell Würtz Overbeck har med The Void skabt en fortættet udstilling, et eksistentielt tomrum, som ligner det, man kan opleve, når man erkender, at døden er den eneste virkelige sandhed. Ikke bare dig selv, men også dem, du elsker, vil en gang forsvinde for evigt. Hvordan finder du fodfæste, når du opdager, at de svar, du søger, måske slet ikke findes? Værkerne i Würtz Overbecks udstilling udfolder hver især aspekter af det tomrum, som kan følge med sådanne erkendelser.

Udstillingen overtager og nedbryder den velkendte hvide kube, når Kunsthal Aarhus’ Galleri 2 & 3 bliver omdannet til sit eget tomrum med svagtoplyste rum og uigennemskuelige gange. The Void lukker sig om værkerne og de besøgende, som bliver tvunget til at forholde sig til, hvordan deres egne kroppe bliver en del af tomrummet. Abstrakte eksistensbetingelser manifesterer sig konkret i rummet og i de besøgende.

Værket Doppelganger (2020) er en flade bestående af tre vinklede og forskudte lag plexiglas med sort baggrund. Her kan den besøgende betragte sit eget spejlbillede i tre slørede udgaver. I spejlingerne opløses den velkendte virkelighed og en ny realitet opstår. Tegningen Not Part Of Me (2020) forestiller en menneskehånd, der ligger efterladt som et tomt hylster. Menneskekroppen kan med sin forgængelig opleves som en skal, som ikke er fyldt ud af andet end tomhed. I værket Isolation (2020) bliver det tydeligt, at selv når vi indgår i relationer til andre mennesker, kan følelser af ensomhed opstå. Ikke engang når vi lader vores intimsfærer vikle ind i hinanden, kan vi bryde ud af isolationen. Vi er sammen i hver vores virkelighed.

Michael Würtz Overbeck (DK, 1982) arbejder med tegning, objekter, installationer og video. Han arbejder ofte stedsspecifikt. Til Kunsthal Aarhus har han skabt en totalinstallation, som kun kan opleves her. På den måde bliver The Void en kærkommen forstyrrelse, når kunstneren arbejder frit med rummet og lader det opsluge i en ny skulpturel skabelse. I sin praksis behandler han det menneskelige grundvilkår som består af desperat længsel efter et klart svar på, hvad meningen med vores eksistens er.

The Void undersøger, hvordan individet kan miste sig selv i kølvandet på erkendelsen af, at jagten efter livets mening i sidste ende kan vise sig at være frugtesløs. Fra dette absolutte nulpunkt er det nærliggende at flyde ind i en tilstand af overvældende modløshed og tvivl, fortabt og fremmedgjort i en absurd verden. Isolationen – eller eksiltilstanden – som nulpunktet afføder, skaber grænser. Det adskiller det enkelte menneske fra andre mennesker og menneskets forståelse af sig selv i forhold til verden.

Michael Würtz Overbeck, Not Part Of Me, 2020.
Michael Würtz Overbeck, Not Part Of Me, 2020.
Michael Würtz Overbeck, Force Field, 2020. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck, Force Field, 2020. Foto: Michael Würtz Overbeck

Støttet af