Solkorset
Opløsningstid: En Video Af Solkorset

I årene 1986-91 udførte kunstnergruppen Solkorset en række store, spektakulære ruminstallationer, der tematiserede forskellige emner som fx vækst- og konsumsamfundet og menneskets relation til teknologien i en æstetisk og formmæssig sammenhæng.

Gruppen bestod af fem billedkunstnere: Kim Grønborg, Robin Lybecher, Marianne Jørgensen, Jesper Rasmussen og Hans E. Madsen, som afløste Birgit Luxhøj efter de to første udstillinger. Solkorset eksperimenterede med radikale og usædvanlige metoder og spilleregler i arbejdsprocessen, hvor alle fem kunstnere var fælles om at udføre det samme værk. Solkorset opererede med dogmelignende regler om at arbejde stedsspecifikt med udstillingrummet som en integreret del af kunstværket, og at kunstværket altid skulle destrueres, så snart udstillingen var slut.

Nu genforenes Solkorset i Kunsthal Aarhus – der hvor gruppen udstillede for første gang i 1986. Efter 25 års fravær skal gruppen vise, om den kan genetablere det kollaborative og overskridende samarbejde i en genfortolkning af dens særlige arbejdsform fra dengang:

”I forbindelse med udstillingen har gruppen fremstillet en video med titlen Opløsningstid, der i en række scener belyser den tid, der er gået, siden gruppen selv gik i opløsning i 1992. I den periode har verden gennemgået store forandringer, ikke mindst inden for informationsteknologien med indførelse af internet og sociale medier.
Det er derfor nærliggende at betragte titlen Opløsningstid som en omskrivning af ordet Oplysningstid med alt, hvad det indebærer. Hvor 1700-tallets Oplysningstid etablerede en kritik af de vedtagne autoriteter, i form af kirke- og kongemagt, ved anvendelse af rationalisme og videnskab, er nutidens Opløsningstid tilsvarende præget af et opgør med flere af samtidens autoriteter, fx de journalistiske medier og den evidensbaserede videnskab, gennem spredning af fake news og alternative fakta. Rationalisme er afløst af følelser og konspirationsteorier. Historieløshed og fremmedangst breder sig. Og internettet er en væsentlig faktor i den proces. Opløsningstiden er en transition, en omstillingsproces, hvor usikkerheden hersker. Ingenting er, hvad det udgiver sig for, alle de traditionelle værdier er til diskussion. Men protester i sig selv fører ingen steder hen, positive værdier er nødvendige for fremskridt. I Opløsningstiden er kunsten heller ikke altid, hvad den udgiver sig for, men den skjuler det ikke, og synliggør altid en positiv udvej i kraft af sin egen manifestation.”
–Solkorset, 2017

I udstillingen Opløsningstid: En video af Solkorset præsenteres beskueren for en fortælling i seks dele, kollektivt udformet af den genforenede kunstnergruppe.

SOLKORSET
Kim Grønborg
Robin Lybecher
Hans E. Madsen
Marianne Jørgensen
Jesper Rasmussen

Udstillingsperiode: 16. juni–13. august
Fernisering: 16. juni kl. 17 med åbningsperformance af TS HØEG (aka DANE TS HAWK)
Finnisage og Artist talk med Solkorset: 12. august kl. 14–16

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, C.A.C. Fonden

Foto: Marianne Jørgensen